แนวคิดที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อความปลอดภัย

by admin
160 views
ความปลอดภัยในการทำงาน

แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับเสริมสร้างความปลอดภัยในการทำงาน

การทำงานที่ดีไม่ใช่แค่การทำงานที่มีประสิทธิภาพหรือตรงเวลาเท่านั้น แต่จะต้องมีความปลอดภัยในการทำงาน ทั้งต่อตัวงานและผู้ปฏิบัติงาน เพราะถ้าหากว่าเกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุในการทำงาน แน่นอนว่างานก็จะไม่สามารถดำเนินงานต่อไปได้ วันนี้เราจะมาแนะนำแนวคิดและวิธีการที่สำคัญสำหรับความปลอดภัยในการทำงาน ที่คุณไม่ควรลืมเด็ดขาด

PPE

สวมใส่ PPE อยู่เสมอ

  • PPE หรือ Personal Protective Equipment คืออุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล เช่น หมวก ถุงมือ เข็มขัดรัดตัว หน้ากากต่าง ๆ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญอย่างมาก แต่มักจะถูกมองข้ามอยู่เสมอ เนื่องจากหลาย ๆ คนคิดว่าทำงานแค่แปบเดียวไม่เป็นไร หรือสวมใส่แล้วทำงานไม่สะดวก แต่ความจริงแล้วถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปกรณ์ที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าอุบัติเหตุแค่เล็กน้อยก็อาจจะส่งผลให้ไม่สามารถทำงานต่อได้เลย
  • ดังนั้นการสวมใส่ PPE จึงไม่ควรลืมเด็ดขาด นอกจากนี้หัวหน้าไซต์งานก็จะต้องมีการบังคับใช้กฎเกณฑ์อย่างเคร่งครัดอีกด้วย

มีการสื่อสารที่ดี ชัดเจน และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

  • ไม่ว่าคุณจะมีกฎที่เคร่งครัด หรือมีมาตรการที่เข้มงวดแค่ไหน แต่ถ้าหากคุณไม่สามารถสื่อสารให้ลูกจ้างเข้าใจ กฎนั้นก็จะถือว่าไม่มีผลในการทำงาน ดังนั้นการสื่อสารที่ดี ชัดเจน และเคร่งครัดจึงสำคัญมาก ๆ โดยเราแนะนำให้คุณสร้างเป็นไฟล์หรือกฎเกณฑ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถอ่านกฎ และทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ง่าย ๆ นอกจากนี้คุณอาจจะต้องมีการตักเตือนลูกจ้างที่ทำผิดกฎ เพื่อจะได้เข้าใจตรงกันนั่นเอง

ทำความสะอาดไซต์งาน

ทำความสะอาดไซต์งาน และคงความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ

  • ความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่ได้ดีแค่เรื่องของภาพลักษณ์เท่านั้น แต่ยังมีประโยชน์ในด้านของความสะดวกสบายในการหยิบใช้งาน และทำให้ไซต์งานสามารถเดินไปมาได้แบบไม่ต้องกลัวว่าจะเดินสะดุดเครื่องมือ นอกจากนี้ทางจิตวิทยา หากพื้นที่ทำงานมีความสะอาด มีความเรียบร้อย สุขภาพจิตของคนทำงานก็จะดีขึ้นอีกด้วย

มีแผนสำรองเพื่อรับมือกับเหตุฉุกเฉิน 

  • ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุบัติเหตุ ขาดแคลนทรัพยากรบุคคล หรือวัสดุต่าง ๆ ก็ต้องมีแผนสำรองในการรับมือเสมอ เช่น การเตรียมงบสำรองสำหรับซื้อวัสดุ ว่าจ้างพนักงานใหม่ หรือประกันอุบัติเหตุต่าง ๆ ซึ่งแผนสำรองก็ต้องสามารถทำได้จริง และ มีประสิทธิภาพจริง 

ตรวจสอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทำงานทุกครั้งก่อนการใช้งาน

  • หลาย ๆ ครั้งอุบัติเหตุในการทำงานก็มักจะเกิดจากอุปกรณ์การทำงาน หรือเครื่องมือต่าง ๆ ทำงานผิดพลาด ซึ่งเราก็สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาเหล่านั้นได้โดยการตรวจสอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนการใช้งานทุกครั้ง โดยจะต้องมีการรายงานผลการตรวจอย่างน้อย 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ และมีการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมออีกด้วย 
  • นอกจากนี้การเก็บอุปกรณ์ก็สำคัญไม่แพ้กัน เก็บให้ห่างความชื้นหรือฝุ่น เพื่อป้องกันการสึกหรอของอุปกรณ์ และต้องมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลและตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดหรืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้หากอุปกรณ์ไม่สามารถทำงานได้ปกตินั่นเอง

รายงาน

รายงานทันทีเมื่อเจอปัญหา

  • ฝึกอบรมให้พนักงานหรือลูกจ้างรายงานปัญหาและข้อบกพร่อง หรือแม้กระทั่งความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นทันทีเมื่อสังเกตได้ ปัญหาต่าง ๆ จะสามารถแก้ได้ก็ต่อเมื่อรับรู้โดยผู้ที่มีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาเท่านั้น ยิ่งรู้ถึงปัญหาเร็วเท่าไหร่ ยิ่งสามารถแก้ไขได้เร็วเท่านั้น และลดโอกาสที่จะเกิดปัญหาจะแย่ลงแล้วก่อให้เกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายได้

สุดท้ายนี้ เรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้าม แม้ว่าหลาย ๆ ครั้งอาจจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นในการตรวจสอบอุปกรณ์ จ้างผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ หรือจัดเตรียม PPE แต่หากเกิดอันตรายในการทำงาน อาจจะเกิดความเสียหายมากกว่าเดิม

แหล่งการเรียนรู้ ที่มุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าสนใจและหลากหลายสำหรับคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเรียนที่กำลังค้นหาความรู้ หรือผู้ใดที่สนใจเรื่องการศึกษาที่ทันสมัย

ติดต่อ

เรื่องล่าสุด

©2024 – All Right Reserved. Designed by Worksafetyblog